Wycieczka do Topczewa

W trakcie naszych wakacyjnych wędrówek warto zastanowić się nad zjechaniem z głównej drogi wyznaczonej przez modę i odwiedzić zapomniane zakątki naszych polskich miejscowościach, które zwykle nie są przez nas odwiedzane, chociaż możemy w nich odnaleźć prawdziwe perełki architektury.

Historia parafii

Parafia Topczewo to właśnie jedno z takich miejsc, jednak warto dowiedzieć się czegoś na temat tej miejscowości i lokalnego kościoła. Jako pierwszy powstał tam drewniany kościółek pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika ufundowany w 1433 roku przez Jana i Piotra Zalewskich, dziedziców Zalesia oraz Tomasza, Stanisława, Piotra, Mikołaja Topczewskich i Marcina Szołajda, dziedziców Topczewa. W XVIII wieku powstał następny drewniany kościół. Świątynia z drewna modrzewiowego przetrwała aż do poświęcenia nowego murowanego kościoła w XX wieku.
Obecna świątynia, czyli murowany kościół pochodzi z lat 1926-1931. z racji tego, ze sama świątynia jest stosunkowo młoda można przytoczyć następujące fakty z jej historii. Warto tam zajrzeć, bo o mały włos, a świątynia zostałaby utracona. Wycofujące się oddziały chciały wysadzić ten obiekt w powietrze. W 1955 roku założono po raz pierwszy instalację elektryczną. W 1973 roku wokół świątyni wykonano kamienne mury oporowe, staraniem ks. kan. Hieronima Jaworowskiego. w 1983 roku dach kościoła pokryto blachą miedzianą oraz odnowiono polichromię. Staraniem ks. kan. Tadeusza Kocuka w 1998 roku zbudowano nowe schody z ulicy na plac przykościelny.
Chociaż sam kościół jest obiektem młodym, to warto jednak odwiedzić jego musy i obejrzeć architekturę początków zeszłego wieku. W końcu został on zbudowany już prawie 100 lat temu. Jak widać na przykładzie tej stosunkowo młodej świątyni warto jednak i je zwiedzić, ponieważ, chociaż młode, mogły zostać bezpowrotnie stracone na skutek wojny. W trakcie naszych wycieczek, nawet tych weekendowych warto zajrzeć do tej parafii i zachwycić się architekturą z początku ubiegłego wieku. W końcu to też przykład niesamowitego piękna.