Rodzaje uczelni wyższych.

Wielu osobom studia kojarzą się jako dosyć jednolity typ. Błędnie. Rodzajów instytucji szkolnictwa wyższego jest kilka i różnią się one od siebie w wielu niezwykle istotnych punktach. Podział ten jest niezwykle szeroki, wliczyć w go można takie jednostki jak uniwersytety, politechniki, akademie zwykłe, akademie morskie, akademie muzyczne, akademie wychowania fizycznego, akademie sztuk pięknych, uczelnie ekonomiczne, uczelnie medyczne, uczelnie rolnicze, uczelnie pedagogiczne, a to tylko niektóre z szerokiej gamy uczelni. Jeszcze inne kryterium podziału rozgranicza rodzaje szkół ze względu na ich dostępność, wyróżniając uczelnie państwowe (publiczne, na których edukacja jest za darmo) i niepubliczne (za naukę w których trzeba płacić).

 

W Polsce mamy setki uczelni wyższych, oferujących naukę rozmaitych kierunków i specjalności. Najczęściej wybierane są uniwersytety i politechniki. Czym się różnią? Politechniki specjalizują się głównie w kierunkach ścisłych, podczas gdy uniwersytety oferują bardziej wszechstronne wykształcenie, poczynając od nauk humanistycznych i społecznych, po przyrodnicze. Politechniki mają kierunki bardziej techniczne, podczas gdy uniwersytety mają bardzo wiele różnych kierunków (od medycyny, przez humanistyczne do matematycznych).

Mówi się także o podziale na uczelnie akademickie i zawodowe. Te pierwsze prowadzą studia pierwszego i drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, mogą zajmować się też kształceniem doktorantów i obejmują dziedziny typowo naukowe. Uczelnie zawodowe dają możliwość ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia. Uczelnie z tej grupy ze względu na swój ściśle praktyczny wymiar nie posiadają uprawnień do nadawania stopnia doktora.

Różnią się też tryby uczelni, studiować można stacjonarnie (w trybie dziennym) lub niestacjonarnie (zaocznie/wieczorowo). Ta druga opcja jest przeznaczona dla tych, którzy ze względu na brak czasu nie mogą zdecydować się na studiowanie “na pełen etat” lub którzy od początku dorosłości chcą odpowiedzialnie łączyć studia z pracą zarobkową.

Szeroka pula rodzajów szkół sprawia, że absolwenci szkół średnich mają ogromny wybór wśród wyższych uczelni i mogą wybrać uczelnię odpowiadającą ich specyficznym preferencjom. Oferta ta jest stale poszerzana. Powstaje wiele nowych, ciekawych, dostosowanych do realiów zmieniającego się świata kierunków. Studia to świetna możliwość rozwoju.