Czy Potop to fakt historyczny? Czy faktycznie odnaleziono Arkę Noego?

Potop to największa katastrofa jaka została opisana w Biblii. Święta Księga chrześcijaństwa opisuje jak Bóg zsyła na ziemię deszcz, który pada dopóki woda nie zatapia większości świata. W ten sposób chciał ukarać rodzaj ludzki za jego grzechy – zabijając większość populacji ludzi, jak i zwierząt.
Jednak tylko większość, bo wśród ludzi był jeden sprawiedliwy. Noe, którego Bóg chciał ocalić. Polecił mu więc zbudowanie ogromnej Arki, na którą mógł zabrać swoją rodzinę, a także po parze każdego zwierzęcia świata, by po Potopie mogły się rozmnażać.
Trudno sobie wyobrazić jak wielka musiała być to Arka… Chyba, że już to wiemy.

Arka Noego na górze Ararat

Ararat to masyw górski pochodzenia wulkanicznego, w centrum Wyżyny Armeńskiej na terytorium Turcji. Na masyw składają się dwie góry – Wielki i Mały Ararat. Odpowiednio mają 5137 i 3896 metrów nad poziomem morza. Przy czym Wielki Ararat wznosi się ponad 4000 metrów ponad równiny wyżyny. Uznaje się, że właśnie na tutaj spoczęła Arka Noego i to tu wysiedli wszyscy ocaleni.
Dowodem na to ma być formacja na górze, mająca wymiary 156,64 metra na 26,66 metra.

Tajemnicze znalezisko

Formacja na górze została odkryta po trzęsieniu ziemi w maju 1948 roku. Pierwsze zdjęcia lotnicze prawdopodobnej arki zostały wykonane w 1956 roku przez NATO. Drugie zdjęcia obiegły świat w magazyn ie “Life” w 1960 roku.

Tak, to Arka Noego

Jakie są argumenty zwolenników teorii, że jest to Arka Noego? W 1977 roku badacz i amatorski poszukiwacz artefaktów biblijnych Ronald Wyatt zorganizował wyprawę archeologiczną. Przez 15 lat prowadził badania na terenie znaleziska. Za pomocą wykrywacza metali, generatora częstotliwości molekularnych i innych przyrządów stwierdził, że to wytwór ludzki przypominający swą formą statek.
Jednak w pobliżu brakowało zbiorników wodnych, gdzie tak duży statek mógł pływać. Skłoniło to badacza do tezy, że jest to Arka Noego.
Wnioski przedstawił tureckiemu rządowi, który sprawdził badania. Zlecili to naukowcom z tureckiego Uniwersytety im. Ataturka. Zgodnie z ustaleniami specjalnego komitetu są to pozostałości statku. Dodatkowo podczas badań odnaleziono głazy używane kiedyś jako balast na statkach.
W związku z tym od czerwca 1987 roku teren znajduje się pod ochroną, ALE jako pomnik przyrody. Dlaczego?

Nie, to nie jest Arka Noego

Amerykańscy badacze powtórzyli badania w latach 90. Na podstawie próbek stwierdzili, że jest to ziemia, bez śladu skamieniałego drewna. Nie może być więc to statek. Uznali za to, że jest formacja geologiczna przypominająca statek.

Podsumowanie

Formacja znajduje się pod ochroną jako pomnik przyrody. Jednak wiele osób wierzy, że to faktyczne pozostałości po Arce Noego, zwłaszcza w Armenii. Tradycyjnie uznaje się tam, że na na górze Ararat osiadła arka, a odkrycie pobudziło to.